664 044 804 esp@e-s-p.com.pl
Zaznacz stronę

Elektryk, który da Ci energię do pracy

Elektryk, to człowiek, bez którego trudno dziś poradzić sobie na budowie, w  domu, czy w biurze, gdyż prąd elektryczny jest obecnie głównym nośnikiem wykorzystywanej energii.

Jeśli szukasz elektryka, który bezproblemowo, szybko i w pełni profesjonalnie zadba o prąd na Twojej budowie, w mieszkaniu, biurze, czy innym budynku, zapraszam zapoznaj się z moją ofertą.

poznaj moją ofertę

Elektryk dzięki któremu nic Cię nie zaskoczy

Pełen zakres umiejętności i doświadczenia

potrzebnych do prawidłowego i profesjonalnego wykonania zleceń

k

Projektowe

 • wykonywanie projektów budowlanych i wykonawczych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wielorodzinnych, usługowych, użyteczności publicznej, przemysłowych,
 • sporządzanie projektów zagospodarowania działki lub terenu,
 • sprawdzanie projektów budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego

Kontrolne

 • sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych

Kosztorysowanie

 • wyszczególnienie robót i czynności,
 • zużycie materiałów, surowców, robocizny, pracy sprzętu,
 • normy wydajności oraz ceny jednostkowe robót

Szczegółowy zakres prac obejmuje:

  • wszystkie instalacje elektryczne niskiego napięcia
  • sieci kablowe niskiego napięcia
  • napowietrzne sieci niskiego napięcia
  • sieci oświetleniowe
  • kablowe sieci średniego napięcia
  • sieci napowietrzne średniego napięcia
  • stacje transformatorowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektryk wykonawca

Najwyższy stopień zaangażowania i wykonania

 • wykonuję instalacje elektryczne do 1kV w obiektach kubaturowych wraz z wewnętrznymi liniami zasilającymi w terenie
 • pomiary kontrolne instalacji elektrycznych do 1kV
 • kontrole techniczne utrzymania obiektów budowlanych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O firmie

Wszystko co chciałbyś wiedzieć na ten temat

Firma Przemysław Kucharewicz – Elektryczne Studio Projektowe (ESP) powstała w sierpniu 2009r. po uzyskaniu uprawnień budowlanych uprawniających do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczeń oraz uzyskaniu członkostwa w izbie inżynierów budownictwa (tu możesz mnie odszukać).

Zamysł o powołaniu (ESP) kiełkował w mojej głowie w trakcie odbywania długoletniej praktyki pod okiem doświadczonych projektantów z wrocławskiej firmy ELWISK S.C., gdzie brałem udział w projektowaniu większości rodzących się nowoczesnych osiedli mieszkaniowych, jak i samodzielnych budynków wielorodzinnych, biurowych i użyteczności publicznej miasta Wrocławia i najbliższych okolic w latach 1999 – 2008, które obecnie wrosły już w tamtejszy krajobraz na stałe. Obiekty te były projektowane przez wiodące wrocławskie biura architektoniczne, dla przykładu – ArC2, Walas, ProArtKonopka. Oczywiście procesowi projektowemu podlegała również cała infrastruktura techniczna w terenie, niezbędna do funkcjonowania obiektów – stacje transformatorowe, linie kablowe i napowietrzne średniego i niskiego napięcia, oświetlenie terenu, place budów, jak również przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu.

Powołanie (ESP) do życia nie spowodowało odcięcia się od moich dawnych mocodawców, a wręcz przeciwnie – od 2009 roku po dziś dzień nierozerwalnie współpracuję z firmą ELWISK S.C., dawnymi, jak i nowymi biurami architektonicznymi – AP Szczepaniak, Major Architekci, GrafiCom Architektura, LaFoA Architektura z miasta Wrocławia i całej Polski, projektując coraz to bardziej skomplikowane obiekty budowalne i rozwiązując z sukcesami problemy techniczne, stawiane przed inżynierami XXI wieku.

Rok 2020 to także rozszerzenie działalności o wykonawstwo i pomiary instalacji elektrycznych w obiektach zabudowy jednorodzinnej.

Firma działa w oparciu o nowoczesny sprzęt komputerowy, legalne oprogramowanie Windows, Office i CAD, a także przy użyciu najwyższej jakości elektronarzędzi dbając o poziom wykonywanych usług.

Skontaktuj się ze mną

Poniżej znajdziesz wszystkie informacje potrzebne

byś mogł skontaktować się ze mną. Zapraszam zrób to.

Zadzwoń

664 044 804

Napisz

esp@e-s-p.com.pl

Odzwiedź

38-500 Sanok, ul. Iwaszkiewicza 2/43

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane firmy

Wszelkie techniczne informacje dotyczące działalności firmy

Nazwa
Przemysław Kucharewicz Elektryczne Studio Projektowe
Adres

38-500 Sanok, ul. Iwaszkiewicza 2/43

NIP

612-150-38-26

REGON

021009967

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Dokonano w dniu 03.08.2009r pod numerem 204478

Konto bankowe

ING BANK ŚLĄSKI Spółka Akcyjna 03 1050 1575 1000 0090 6862 4072

Serwer FTP
Serwer FTP: ftp.esp.i8p.eu
Użytkownik (User): projekty@esp.i8p.eu
hasło: udostępniane bezpośrednio zainteresowanym

Działalność projektowa i kosztorysowa wykonywana jest na legalnym oprogramowaniu:

 • AUTOCAD 2010 PL
 • ZWCAD 2021 PL
 • NORMA STANDARD
 • WINDOWS 7, 10
 • MICROSOFT OFFICE 2013, 2016

Projekty

Obiekty, w których tworzeniu miałem przyjemność uczestniczyć

Obiekty użyteczności publicznej

Usługowe
 • PRACOWNIA MAJEWSKI ARCHITEKTURA; BUDYNKI BIUROWO-USŁUGOWE
  A, B, C Z DWUKONDYGNACYJNYM PARKINGIEM PODZIEMNYM; WROCŁAW
  UL. GRABISZYŃSKA; PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY,
 • PRACOWNIA GRAFICOM; BUDYNEK BIUROWY I BUDYNEK HALI
  MAGAZYNOWO – WARSZTATOWEJ; WROCŁAW UL. GRANICZNA; PROJEKT
  BUDOWLANY I WYKONAWCZY,
 • PRACOWNIA AP SZCZEPANIAK; BUDYNKI HOTELOWE A I B; WROCŁAW UL.
  LEGNICKA; PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY,
 • PRACOWNIA PRO-ARK ROBERT KUROŃ; PRZEBUDOWA ULIC
  DYREKCYJNEJ, BOROWSKIEJ, SUCHEJ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ GALERII
  WROCLAVIA; PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY OŚWIETLENIA
  ULICZNEGO, PRZEBUDOWY I BUDOWY LINII KABLOWYCH NISKIEGO I
  ŚREDNIEGO NAPIĘCIA

ORAZ WIELE INNYCH…

Służba zdrowia
 • PRACOWNIA PROART KONOPKA; ROZBUDOWA SZPITALA
  GERIATRYCZNEGO – CENTRUM PROFILAKTYKI STARZENIA; KATOWICE UL.
  UL. MORAWA; PROJEKT BUDOWLANY
 • BIURO INŻYNIERSKIE JAROSŁAW OKRZEJA; PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ
  SPOSOBU UŻYTKOWANIA DWÓCH LOKALI USŁUGOWO-HANDLOWYCH NA
  GABINET STOMATOLOGICZNY; OŁAWA UL. CHROBREGO; PROJEKT
  BUDOWLANO-WYKONAWCZY

ORAZ WIELE INNYCH…

Przemysłowe
 • PRACOWNIA GRAFICOM; BUDYNEK USŁUGOWO – BIUROWY FIRMY
  „VARIMED”; LESZNO UL. USŁUGOWA; PROJEKT BUDOWLANY
 • CUBE’S AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA; BUDYNEK MAGAZYNOWY
  „HASTA”; KOMORNIKI UL. KOLEJOWA, PROJEKT BUDOWLANY I
  WYKONAWCZY, PROJEKT PRZEBUDOWY LINII NAPOWIETRZNEJ NIKSIEGO
  NAPIĘCIA, PROJEKT BUDOWY PRZYŁĄCZA NISKIEGO NAPIĘCIA

ORAZ WIELE INNYCH…

Sportowe
 • CUBE’S AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA; PRZEBUDOWA BUDYNKU
  HALI PRODUKCYJNEJ NA CELE SPORTOWO – REKREACYJNE 4 ETAPY –
  HALA SQUASHA „HASTA LA VISTA”; WROCŁAW UL. GÓRALSKA, PROJEKT
  BUDOWLANY I WYKONAWCZY, PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY WBUDOWANEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ 20kV WRAZ Z JEJ ZASILANIEM LINIAMI 20Kv

ORAZ WIELE INNYCH…

Obiekty mieszkaniowe

Jednorodzinne
 • PONAD 100 PROJEKTÓW 😉
Wielorodzinne
 • PRACOWNIA KABAROWSKI MISIURA ARCHITEKCI; BUDYNEK USŁUGOWO –
  MIESZKALNY Z GARAŻEM PODZIEMNYM; WROCŁAW UL. WAŁBRZYSKA;
  PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY,
 • PRACOWNIA MAJOR ARCHITEKCI; BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
  Z USŁUGAMI W PARTERZE I GARAŻEM PODZIEMNYM; WROCŁAW UL.
  GRABISZYŃSKA; PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY; PROJEKT
  ZASILANIA REZERWOWEGO,
 • PRACOWNIA AP SZCZEPANIAK, BUDYNKI MIESZKALNE WIELORODZINNE;
  WROCŁAW UL. CHAŁUPNICZA; PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY,
 • PRACOWNIA AP SZCZEPANIAK, BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z
  CZĘŚCIĄ HOTELOWĄ W PARTERZE I GARAŻEM PODZIEMNYM; WROCŁAW UL.
  ROMANA DMOWSKIEGO (KĘPA MIESZCZAŃSKA); PROJEKT BUDOWLANY I
  WYKONAWCZY,
 • PRACOWNIA AP SZCZEPANIAK; ZESPÓŁ DWÓCH BUDYNKÓW
  MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH Z LOKALAMI USŁUGOWYMI W
  PARTERZE (FUNKCJA HANDLOWA), DWUKONDYGNACYJNYM GARAŻEM
  PODZIEMNYM, WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, INFRASTRUKTURĄ
  TECHNICZNĄ W ZAKRESIE: OŚWIETLENIE TERENU; WROCŁAW UL. DŁUGA;
  PROJEKT BUDOWLANY,
 • PRACOWNIA LAFOA; OSIEDLE MIESZKANIOWE APARTAMENTY
  ŚWIERADOWIEC, BUDYNKI A, B; ŚWIERADÓW ZDRÓJ UL. JANA KILIŃSKIEGO;
  PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY, PROJEKT PRZEBUDOWY LINII
  NAPOWIETRZNEJ NISKIEGO NAPIĘCIA
  ORAZ WIELE, WIELE INNYCH…
  W TRAKCIE OPRACOWANIA
 • PRACOWNIA AP SZCZEPANIAK; ZABUDOWA MIESZKANIOWA
  JEDNORODZINNA I WIELORODZINNA Z USŁUGAMI I ZAGOSPODAROWANIEM
  TERENU ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ; MIĘKINIA UL. AKACJOWA;
  PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY,
 • PRACOWNIA LAFOA; OSIEDLE MIESZKANIOWE APARTAMENTY
  ŚWIERADOWIEC, BUDYNKI C – F; ŚWIERADÓW ZDRÓJ UL. JANA
  KILIŃSKIEGO; PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY,

ORAZ POMNIEJSZE PROJEKTY BUDYNKÓW JEDNORODZINNYCH